Rylers Mek & Service

Rylers Mek & service

Rylers Mek & Service är ett företag med säte i Nacka. De jobbar med service av marina, entreprenad samt autonoma maskiner. Jag fick i uppdrag att ta fram deras logtyp.