Optcom

Optcom

Optcom är ett företag baserat i örebro som är verksamma i hela mellansverige. De arbetar med installationer av fiber i villor. Jag fick i uppdrag att ta fram deras logtyp.