Navita Marinteknik

Navita Marinteknik

Navita Marinteknik AB är ett företag med säte i Svanesund. De utför Installationer och service av båtar & fartyg. Jag fick i uppdrag att ta fram en logotyp samt visitkort.