Kumla Stadspark

Kumla stadspark är ett fantastiskt parkområde med bland annat ståtliga Sjöparkens växthus, inom- och utomhusbadet Djupadalsbadet med camping och skojiga lekplatsen "Tivoli".


Jag fick i uppdrag att ta fram en illustration över hela området.


www.visitkumla.se

Kumla Stadspark