Jimmys Golv

Jimmys Golv

Jimmys Golv är en mattläggningsfirma med säte i västerås. Jag fick i uppdrag att ta fram en logotyp med passande profilfärger.