Indies Omsorg

Indies Omsorg

Indies Omsorg är ett är företag inom omsorgen med inriktning på LSS. Företaget driver 12 stycken gruppbostäder i mälardalen. I Västerås, Stockholm samt Enköping.  Jag fick i uppdrag att fram deras logotyp och diverse profilmaterial.

www.indiesomsorg.se