garuda tech

Garuda Tech

Garuda tech AB är ett konsultföretag som är verksamt inom tågindustrin. Jag fick i uppdrag att ta fram deras logotyp & visitkort.    


www.garudatech.eu